Sziget Talentum Sport Club
Támogatóink
Telefonszámaink

Ügyvezető igazgató
Papp József:
+36 20 986 1200

Club management
Pató Anna:
+36308726728

STP-PROFESSIONAL Célja

STP-PROFESSIONAL CÉLJA:

Tisztelt egyesületi vezetők, szakosztályvezetők, edzők, sporttársak. Önök a Sport Talentum Program Professional ismertetését olvassák. Tevékenységünk a Mini Sport Talentum Program továbbfejlesztéseként látott napvilágot. Programunkban, olyan fiatalok fejlesztése folyik, akik már rátaláltak sportágukra, és abban szeretnének még felkészültebbek lenni, ellenfeleiknél különlegesebb képességekkel rendelkezni, abban a pillanatban mikor eldől két ember, vagy csapat között ki képes előhozni magából azt a pluszt, ami végül javára dönti el a versengés kimenetelét. Egy sportoló jelenlegi és jövőbeni teljesítményét nem kizárólag az edző kreatív teljesítménye, szakmai felkészültsége határozza meg. Nem a közöttük végbemenő interakció minősége vagy az akarati tényező hiánya állja útját eddigi eredményességük folytatásának. Számos edző kollégával való beszélgetés során derül ki, hogy kiváló sportteljesítményre képes sportolója megtorpant a fejlődésben, „zátonyon” érzi a vele való közös munkát. Szeretném felhívni a figyelmet az emberi egyedfejlődés megkerülhetetlen, „ököl” szabályára. Csúcsteljesítményünket kortól függetlenül a születéstől számított mozgás előzmények láncolatának folyamatos, jól egymásra épülő, zavartalan végbemenetele határozza meg. Ez a törvényszerűség manipulálja egy sportoló teljesítményének maximumát, és fejlődő képességének időtartamát. Fontos szót ejtenünk egy másik gyakran előforduló és sportpályafutás minőségét döntően befolyásoló problémáról. Ha a 9-10 éves kor előtt megnyilvánuló tehetség fejlesztésekor a specializálódásra kevesebb időt fordítunk, nagy szakmai önuralom szükséges a fejlesztés általános irányba történő tartásához. Ez pedig azoknak a speciális képességeknek a lassabb fejlődését eredményezi, amelyek a túl korai érvényesülés feltételei. A szülő és az edző felelőssége egyaránt nagy ezen a területen. Tehát amennyiben egy gyermek korai nevelési folyamata, specifikus értelemben túlzottan eredmény centrikus felfogásban történt, a legnagyobb sportági szakértelem ellenére is hatványozódik a korai „kiégés” esélye. Programunk ezen problémák elkerülésében, minimalizálásában nyújt segítséget. Különös hangsúlyt fektet tevékenységünk az alany genetikailag öröklött tulajdonságaira és azon kimaradt mozgáselőzmények pótlására, amik a legkörültekintőbb szülői közreműködés ellenére is óhatatlanul elmaradtak. Óriási jelentőséggel bír a szakértői beavatkozás minősége, és hogy a sportoló csapatmunkát érezzen a beavatkozás folyamatában. Ezért munkánkat, az edzőik bevonásával végezzük, akik segítenek a kellő motivációs feltételek megteremtésében, mivel a fejlesztésnek utat nyitni, csak az egyén aktív közreműködésével, együttműködésével lehetséges. E témakörön belül további információkat találnak a Mini Sport Talentum Program leírásában. Programunkban résztvevő sportolók, folyamatos orvosi felügyeletben részesülnek, Fizikai teljesítőképességük és genetikai tulajdonságuk felmérése több lépcsőben történik, melynek egy részét az ELTE szakemberei végeznek. Szükség szerint sportorvosi vizsgálat alá vonjuk őket, jelenlegi állapotuk felmérése miatt, és a személyre szabott fejlesztő program hatékonyabb összeállítása érdekében. Mind ez a csúcsteljesítményért!

Papp József

Szakosztályvezető